VỀ TRANG CHỦ

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TẠI PHÂN VIỆN PHÚ YÊN KỲ THI ĐH - CĐ 2013

Bậc ĐẠI HỌC          

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên xét tuyển bổ sung 139 chỉ tiêu: 89 chỉ tiêu vào ngành Tài chính Ngân hàng, 50 chỉ tiêu vào ngành Kế toán. Thí sinh dự thi khối A, A1 theo đề chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2013 đạt từ 17,0 điểm trở lên nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ về :

-          Phòng Đào tạo-Học viện Ngân hàng -12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

-          Hoặc Phòng Đào tạo - Phân viện Phú Yên, 441 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hoà, Phú Yên (ĐT: 0573824744)

(Ưu tiên đối tượng vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 20/8/2013 đến 17h00 ngày 03/9/2013.  (Lệ phí xét tuyển: 30.000đ)

       Hồ sơ xét tuyển bao gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2013 bản gốc và phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận.

Bậc CAO ĐẲNG

            Xét Nguyện vọng 2 tại Phân viện Phú Yên 150 chỉ tiêu: 100 ngành Tài chính Ngân hàng, 50 chỉ tiêu vào ngành Kế toán. Thí sinh dự thi khối A, A1 và khối D1 năm 2013 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt từ 10,0 điểm khối A, A1, D1 trở lên.

(Danh sách đăng ký xét nguyện vọng 2 hệ CĐCQ đến ngày 9/9/2013)

    Nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng đào tạo-Phân viện Phú Yên, 441 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hoà, Phú Yên   

    Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 20/8/2013 đến 17h00 ngày 20/9/2013(Lệ phí xét tuyển: 30.000đ)

    Hồ sơ xét tuyển bao gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2013 bản gốc và phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận.

Bậc TRUNG CẤP

Phân viện Phú Yên xét 150 chỉ tiêu: 100 ngành Tài chính Ngân hàng, 50 chỉ tiêu vào ngành Kế toán. Thí sinh dự thi CĐ-ĐH các khối A, A1, B, C và khối D1 năm 2013.

Nộp hồ sơ xét tuyển về: Phân viện Phú Yên, 441 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hoà, Phú Yên

Hồ sơ xét tuyển bao gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2013 bản gốc và phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ 20/8/2013 đến 17h00 ngày 20/9/2013. (Lệ phí xét tuyển: 30.000đ)      

  GIÁM  ĐỐC - CHỦ TỊCH HĐTS
 NGND;PGS;TS. Tô Ngọc Hưng
 
VỀ TRANG CHỦ