Bộ môn Kinh tế - Chính trị

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 10:27 AM

 

01 Lê Thị Kim Huệ   Họ và Tên: Lê Thị Kim Huệ
  Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
  Trình độ: Tiến sĩ
  Môn giảng dạy: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.
  Điện thoại: 0934770361
  Email: hueltk@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

02   Họ và Tên: Lê Hoàng Đức
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kinh tế vĩ mô
  Điện thoại: 0987793889
  Email: Duclh.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

03   Họ và Tên:  Phan Văn Hiền
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Pháp luật đại cương, pháp luật kinh tế, chuyên đề pháp luật ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân
  Điện thoại: 0986 804 118
  Email: hienpv.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

04 dieu hien   Họ và Tên:  Nguyễn Thị Dịu Hiền
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Pháp luật Đại cương, Pháp luật Kinh tế
  Điện thoại:  0978.509.918
  Email: hienntd.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

05 hiep   Họ và Tên:  Chu Thị Hiệp
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Triết học
  Điện thoại: 01667.055.619
  Email: hiepct.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

06 diem   Họ và Tên:  Trần Thị Ái Diễm
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế quốc tế
  Điện thoại: 0988.327.343
  Email: diemtta.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

07   Họ và Tên:  Cao Hồng Minh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kinh tế quốc tế
  Điện thoại: 0917 688 983
  Email: minhch.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

08   Họ và Tên:  Tô Quốc Thái
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Điện thoại: 0982215026
  Email: thaitq.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

09   Họ và Tên:  Trần Thị Kim Thanh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Điện thoại: 0948.037.706
  Email: thanhttk.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)

 

10   Họ và Tên:  Bùi Thị Hồng Chinh
  Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kinh tế vĩ mô
  Điện thoại: 0963.807.926 - 0966.901.894
  Email: chinhbth.py@hvnh.edu.vn
  Lý lịch khoa học (Click để xem)
Tag: ,