Nâng cao chất lượng thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân - Góc nhìn từ phía các quy định kết nạp và quản lý thành viên - PGS.TS. Mai Thanh Quế và TS. Trần Thanh Long - Tạp chí Ngân hàng số 15 - T8/2021

Thứ bảy, Ngày 7 tháng 08 năm 2021 10:19 AM

 

Tag: ,