Dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng thanh toán trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:28 PM

      Dịch vụ ngân hàng điện tử xu hướng thanh toán trong thời kỳ hội nhập quốc tế/Nguyễn Phan Yến Phương.- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .-số 16 tháng 8/2016.-H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2016.-Tr26-30.
Tác giả:  - Nguyễn Phan Yến Phương -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

 

 

Tag: ,