Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay./ Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s.- Tạp chí Ngân Hàng số 16 tháng 8/2013.- H.: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013.- Tr43-48.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:52 PM

Tác giả: - Võ Thị Hoàng Nhi: Th.s -  Công tác tại Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.
                 

Tag: ,