Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô tại khu vực miền Trung

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:28 PM

Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô tại khu vực miền Trung/Ths. Trần Thị Mai Nguyên: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.285-tr.294.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Học  viện Ngân hàng.
Tác giả: - Ths.Trần Thị Mai Nguyên: Giảng viên khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
 Toàn văn

Tag: ,