Giới thiệu ngành Kế toán

Thứ sáu, Ngày 18 tháng 02 năm 2022 01:57 PM

Giới thiệu ngành kế toán

Là chương trình cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán trang bị kiến thức chuyên sâu về kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế, kiểm toán báo cáo tài chính cũng như các kiến thức liên quan đến kinh tế, tài chính và quản trị doanh nghiệp; 

Chương trình đào tạo ngành Kế toán – Kiểm toán chuyên sâu theo lĩnh vực ngành nghề mang tính ứng dụng cao như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán;

Nội dung chương trình được thực hành với nhiều tình huống thực tế và được áp dụng phương pháp giảng dạy đổi mới.

Cơ hội nghề nghiệp ngành kế toán

Cơ hội việc làm cao vì đây là công việc không thể thiếu của bất kỳ một doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức tín dụng.

Thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với mạng không dây đã rút ngắn khoảng cách địa lý trong thực hiện công việc kế toán – kiểm toán. Nghĩa là, các kế toán – kiểm toán viên có thể thực hiện công việc kế toán – kiểm toán ở bất kỳ đâu giúp tăng thêm cơ hội việc làm với các đối tác trong và ngoài nước; 

Kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có kiến thức kinh tế đa dạng để áp dụng vào thực tiễn cho các ngành khác có liên quan như đầu tư, tài chính, chứng khoán, sàn giao dịch các công cụ phái sinh,…

 

Mô tả vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành của khoa được cấp bằng cử nhân về Kế toán – Kiểm toán có khả năng tổ chức và thực hành công tác kế toán, kiểm toán tại một đơn vị kinh tế hay tổ chức khác. Cụ thể:

Các tổ chức tuyển dụng chủ yếu:

+ Doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh tế

+ Công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, kiểm toán nhà nước, thanh tra nhà nước

+ Các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp

+ Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức tín dụng khác

Vị trí công tác chính:

+ Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ tại các loại hình doanh nghiệp

+ Kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên nhà nước

+ Chuyên viên tài chính, giám đốc hoặc quản lý tài chính, thanh tra tài chính

+ Chuyên viên thuế hoặc quản lý thuế

+ Giao dịch viên, kế toán viên, chuyên viên phân tích, kiểm soát viên, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức tín dụng khác

+ Giảng viên, nghiên cứu viên về lĩnh vực kế toán - kiểm toán

Tố chất của nhân viên kế toán

Nhạy bén với số học, có khả năng tư duy tốt và đam mê với nghề là hết sức quan trọng;

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm;

 Biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán, kiểm toán ở tầm vi mô lẫn vĩ mô; 

Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh.

Uy tín của Học viện Ngân hàng về ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra: đã được đảm bảo đạt chuẩn với kiểm định quốc tế bởi Hội Kiểm toán viên công chứng Australia (CPA Australia) giúp sinh viên hoàn toàn  có thể làm việc trong xu thế hội nhập đa quốc gia:

Duy nhất Học viện Ngân hàng đã có 2 chương trình cử nhân Kế toán - Kiểm toán (hệ thường và hệ chất lượng cao) đã kiểm định thành công và chính thức được công nhận bởi CPA Australia! 

Học viện Ngân hàng là 1 trong 3 trường tại Hà Nội (cả Việt Nam hiện có 4 trường). Nhưng duy nhất Khoa Kế toán - Kiểm toán HVNH có 2 chương trình được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế của CPA Australia nên QUÁ TUYỆT VỜI cho các sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán của Học viện Ngân hàng

 

Tag: ,