Hoạt động tài chính nông thôn khu vực duyên hải nam trung bộ thực trạng và giải pháp

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:25 PM

Hoạt động tài chính nông thôn khu vực duyên hải nam trung bộ thực trạng và giải pháp/Trịnh Thị Lạc: .- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 89 tháng 8/2013.- H.: Đại học Ngân hàng TPHCM, 2013.- Tr10-15.

Tác giả:  - Trịnh Thị Lạc: Công tác tại khoa Ngân Hàng - Học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,