Hoạt động tài chính nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên

Thứ năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2019 03:26 PM

Hoạt động tài chính nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên/Trịnh Thị Lạc: Th.s; Hạ Thị Thiều Dao: PGS.TS.- Tạp chí Thị Trường Tài chính tiền tệ số 7 tháng 4/2014.- H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2014.- Tr23-26.

Tác giả: - Trịnh Thị Lạc: Th.s -  Giảng viên Khoa Ngân Hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,