Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên thông báo xét tuyển bổ sung mức điểm nhận hồ sơ 16

Thứ hai, Ngày 1 tháng 03 năm 2021 09:20 AM

Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên thông báo xét tuyển bổ sung: 
1. Ngành Tài chính ngân hàng (Mã ngành 52340201): chỉ tiêu 30
2. Ngành Kế toán (Mã ngành 52340301): chỉ tiêu 30
- Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (theo mẫu kèm theo) và giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông đến Học viện Ngân hàng- Phân viện Phú Yên: trước 17h00 ngày 15/08/2017. 
- Học viện Ngân hàng công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 16/08/2017 và thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 19/08/2017. 
- Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo- Học viện Ngân hàng (cơ sở Phú Yên)- Số 441 đường Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 025-73810311.
-Thông báo và Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển đại học bổ sung  

Tag: ,