Một số đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn của Quỹ tín dụng nhân dân trong triển khai các quy định pháp lý mới/Võ Thị Hoàng Nhi: Ths.- Tạp chí Thị Trường Tài chính Tiền tệ số 15/2018.- H.: Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, 2018.- Tr38-43.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:45 PM

 Tác giả:  - Võ Thị Hoàng Nhi: Ths -  Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.

Tag: ,