Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trần Thị Dung Linh; Ths Đặng Vũ Khánh Vân

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:13 PM

Một số giải pháp nhằm góp phần phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên/Ths.Trần Thị Dung Linh; Ths Đặng Vũ Khánh Vân .-Kỷ yếu tọa đàm khoa học phát triển chương trình đào tạo tài chính vi mô tại các Phân viện.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.70-tr.74.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Học  viện Ngân hàng
Tác giả: - Ths.Trần Thị Dung Linh: Giảng viên - Trưởng Khoa Ngân hàng  - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
- Ths. Đặng Vũ Khánh Vân: Giảng viên Phó Khoa Ngân hàng  - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên

Tag: ,