Mục tiêu, chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp CTĐT đại học tại HVNH

Thứ năm, Ngày 30 tháng 12 năm 2021 11:35 AM

1. Mục tiêu chuẩn đầu ra PI cấp trường

2. Chuyên ngành Ngân hàng

3. Chuyên ngành Kế toán

 

Tag: ,