Thông báo Xác nhận nhập học của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển từ Kết quả học tập trung học phổ thông (THPT)

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 02:53 PM

hông báo Xác nhận nhập học của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển từ Kết quả học tập trung học phổ thông (THPT)

Tag: ,