THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018 CĂN CỨ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thứ hai, Ngày 1 tháng 03 năm 2021 08:58 AM

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
CĂN CỨ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. Đại học chính quy    
Ngành Đối tượng xét tuyển Thông tin hướng dẫn chi tiết
Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quản trị kinh doanh - Môn chuyên:  Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Môn chuyên:  Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên.
Link file hướng dẫn
Tài chính Ngân hàng
Kế toán
II. Cao đẳng chính quy    
Ngành Đối tượng xét tuyển Thông tin hướng dẫn chi tiết
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 các khối Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) của học sinh các trường PTTH trong cả nước
Tài chính Ngân hàng Khối A00(Toán-Lý-Hóa)
Khối A01(Toán-Lý-Anh)
Khối D01(Toán-Văn-Anh)
Khối D07(Toán-Hóa-Anh)
 Áp dụng cho các đối tượng có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên Link file hướng dẫn
Kế toán

III. Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Đào tạo&QLNH, Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên.
Số 441 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: (0257) 3810311-3824744. 01236906574
Tag: ,