Tài chính toàn diện và mô hình tiếp cận tài chính toàn diện của các ngân hàng trên thế giới

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 04:23 PM

Tài chính toàn diện và mô hình tiếp cận tài chính toàn diện của các ngân hàng trên thế giới/Ths. Đỗ Thị Mỹ Hương, Ths Đặng Thị Xuân Thơm: Kỷ yếu hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2017; tr.229-tr.236.-Đầu trang tên sách ghi Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển việt Nam - Học  viện Ngân hàng.
Tác giả: - Ths.Đỗ Thị Mỹ Hương: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
             - Ths.Đặng Thị Xuân Thơm: Giảng viên Khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
Toàn văn

Tag: ,