Tuyển sinh năm 2019

Thứ hai, Ngày 1 tháng 03 năm 2021 08:35 AM

1. Tuyển sinh năm 2019:
Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng chính quy năm 2019
- Đề án tuyển sinh năm 2019:               Hệ Đại học              Hệ Cao đẳng
Những mốc thời gian quan trọng cần nhớ trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc Gia 2019
2. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 2019:
- Hệ Đại học:                                          Học bạ                     Điểm thi THPT                 
- Hệ Cao đẳng:                                      Học bạ                      Điểm thi THPT
- Các mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển:   Hệ Đại học: Xét học bạ - Xét điểm thi THPT (đợt bổ sung) 
                                                              Hệ Cao đẳng: Xét học bạ - Xét điểm thi THPT
3. Công bố kết quả trúng tuyển 2019:
- Đợt 1:
+ Hệ Đại học:                                  Học bạ                     Điểm thi THPT                 
+ Hệ Cao đẳng:                              Học bạ                     Điểm thi THPT
- Đợt bổ sung:
+ Hệ Đại học:                                  Học bạ                     Điểm thi THPT                 
+ Hệ Cao đẳng:                              Học bạ                     Điểm thi THPT
4. Công bố kết quả xác nhận nhập học:
- Hệ Đại học                                                                                    
- Hệ Cao đẳng
5. Công bố thủ tục và thời gian nhập học:
- Hệ Đại học                                                                                    
- Hệ Cao đẳng
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Địa chỉSố 441 - Nguyễn Huệ  - TP Tuy Hòa - Phú Yên 
Điện thoại: (0257) 3 824744 – 3 810311
Hotline: 0918 957358  - 0836 906574
Fanpage: https://www.facebook.com/phanvienphuyen.hvnh
Tag: ,