Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu bằng mô hình Markowitz/Trần Văn Trí: Th.s.- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng.-TP.HCM.: Đại học Ngân hàng TP.HCM, 2014.- Số 130 tháng 10/2014; Tr55-62.

Thứ năm, Ngày 25 tháng 02 năm 2021 03:51 PM

 Tác giả:   Trần Văn Trí: Th.s -  Phó Giám đốc - Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên.     

 

Tag: ,